چهارشنبه ۲۳ اسفند ۱۴۰۲، ورزشگاه آزادی تهران دربی ۱۰۳ - آرمان تجارت