پرسپولیس به محرومیت از حضور تماشاگران در دربی اعتراض کرد - آرمان تجارت