هوش مصنوعی، راه حلی برای تولید محتوای متنی - آرمان تجارت