همراه اول، برند برتر در زمینه مشتری مداری و مسئولیت پذیری - آرمان تجارت