هزینه ساخت هر متر مربع ساختمان در سال ۱۴۰۲، چقدر است؟ - آرمان تجارت