روحانی درباره انتخابات: می‌دانم اکثریت مردم ناراضی هستند / تا رسیدن به اصلاحات مطلوب مردم فاصله زیادی وجود دارد - آرمان تجارت