تحویل ۴۰۰ تاکسی برقی به تاکسیرانی تهران آغاز عصر جدیدی در حمل‌ونقل عمومی - آرمان تجارت