ایلان ماسک اشتباه کرد بی وای دی در حال پیشی گرفتن از تسلا است - آرمان تجارت