ایران با یک گل هنگ کنگ را شکست داد و صعود کرد - آرمان تجارت