فرهاد قائمیان مدیر جشنواره بین‌المللی فرهنگی امام رضا(ع) شد - آرمان تجارت