اهدای پرچم جمکران به سفیر یمن در تهران - آرمان تجارت